<div align="center"> <h1>Polska strona programu EpiData</h1> <h3>Program EpiData służy do wprowadzania danych</h3> <p>wprowadzanie danych data entry tworzenie baz danych bazy EpiInfo Epi Info ankiety formularze kwestionariusz ankiet ankieta rekord rekordy</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.epidata.webpark.pl" rel="nofollow">http://www.epidata.webpark.pl</a></p> </div>